Projektēšanas kārtība un izcenojumi

Projektēšanas kārtība un izcenojumi

Dokumenti

 Lai uzsāktu projektēšanu, nepieciešami šādi dokumenti:

  • Zemesgabala robežu plāns

  • Izraksts no zemesgrāmatas

  • Inženiertopogrāfiskais plāns (ne vecāks par diviem gadiem)

  • Pilnvarojums projektēšanas darbu uzsākšanai

  Viss pārējais nepieciešamo dokumentu saraksts un saskaņošanas tiek norādīti būvatļaujā pēc projekta saskaņošanas minimālā sastāvā, un tos var sagatavot galvenā projekta izstrādes gaitā. Ja būvniecība paredzēta ārpus Rīgas vai Jūrmalas, tad inženiertopogrāfiskajam plānam nav tik stingru prasību, tas var būt arī vecāks par diviem gadiem, dažos gadījumos pat var iztikt bez tā. Taču tas ir riskanti, projekta saskaņošana bez šī plāna būs pilnībā atkarīga no rajona arhitekta garastāvokļa.

Būvatļauja

  Neskatoties uz nosaukumu, tā nedod tiesības uzsākt tūlītēju būvniecību. Šī atļauja tiek izsniegta pēc projekta saskaņošanas minimālā sastāvā un garantē, ka pēc tajā norādīto nosacījumu izpildes Jūs varēsiet uzsākt būvniecību. Viens no nosacījumiem ir būvniecības projekta izstrāde. 

Ar ko sākt

  Lai projektēšanas procesu vienkāršotu un paātrinātu, būtu vēlams, lai Jūs pirms mūsu tikšanās būtu aptuveni guvuši priekšstatu par savu nākamo māju un tās plānojumu. Tiklīdz šis mājas darbs ir izpildīts un Jūs esat izlēmuši, kas tieši Jums vajadzīgs, nāciet, runāsim konkrēti! 

Projektēšana

  Izstrādājot projektu, mēs neliekam nekādus ierobežojumus ne materiāla izvēlē, ne konstruktīvajos risinājumos. Vienīgais ierobežojums – atbilstība Latvijas būvniecības normatīviem un likumiem. Pēc Jūsu vēlēšanās mēs varam ieprojektēt mājas pamatelementus no jebkādiem Jūsu izvēlētiem materiāliem. Kaut arī mums ir savs skatījums par dažādu materiālu priekšrocībām (sk. „Konstrukcijas”), tas neliedz izmantot citas iespējas.

  Ņemot vērā to, ka, iespējams, projektu vajadzēs realizēt mums pašiem, mēs cenšamies izvēlēties tādus konstruktīvos risinājumus, kurus ir iespējams veikt tehnoloģiski vienkāršāk.

Projekta sastāvs

  Minimālais individuālās mājas projekts sevī ietver arhitektūras un konstrukciju projektu. Tas jāapstiprina sertificētiem speciālistiem. Ja ir paredzēta gāze, tad jāizstrādā gāzes pieslēgšanas projekts. Lai pieslēgtos kopējām komunikācijām (ūdensvads, kanalizācija), var būt nepieciešami atbilstoši projekti. Par iekšējām inženierkomunikācijām Jūs paši varat izlemt, vai vēlaties tās iekļaut projektā. Mūsuprāt, tā nepieciešamība ir apšaubāma. Jebkurš profesionāls santehniķis vai elektriķis to izdarīs bez visiem projektiem, bet neprofesionālim arī projekts nepalīdzēs.

Termiņi

  Aptuvens minimālā sastāva būvprojekta (Būvprojekts minimālā sastāvā BMP) izstrādes termiņš no skices saskaņošanas brīža ar pasūtītāju ir viens mēnesis. Tāpat vienu mēnesi varētu ilgt BMP saskaņošana. Pilnīga projekta izstrādāšana (Būvprojekts BP), kā arī to projektu izstrādāšana, kas norādīti būvatļaujā – no viena līdz diviem mēnešiem. Pēc tam atkal mēnesi BP saskaņošana. Ja nepieciešams ātrāk – nāciet, izskatīsim konkrēto situāciju un mūsu iespējas. Būvniecību tomēr vislabāk uzsākt pavasarī, bet projektēšanu – rudenī.Būvprojekts minimālā sastāvā BMP) izstrādes termiņš no skices saskaņošanas brīža ar pasūtītāju ir viens mēnesis. Tāpat vienu mēnesi varētu ilgt BMP saskaņošana. Pilnīga projekta izstrādāšana (Būvprojekts BP), kā arī to projektu izstrādāšana, kas norādīti būvatļaujā – no viena līdz diviem mēnešiem. Pēc tam atkal mēnesi BP saskaņošana. Ja nepieciešams ātrāk – nāciet, izskatīsim konkrēto situāciju un mūsu iespējas. Būvniecību tomēr vislabāk uzsākt pavasarī, bet projektēšanu – rudenī.

Projektēšanas izcenojumi (cenas norādītas eiro, bez PVN)

 № Nosaukums

Izmaksas

Piezīmes
 1

Arhitektūras daļas izstrāde

7 - 10 €/m²Ja celtniecību veiksim mēs, kopējā tāmes cenā nebūs iekļautas projekta izmaksas.
 2

Konstrukciju daļas izstrāde

4 - 5 €/m²
 3

Projekta saskaņošana (Rīga, Jūrmala)        

800-1000 € 
 4

Projekta saskaņošana (Rīgas rajons)

400 - 600€

 

 5

Gatava projekta sasaistīšana ar saskaņošanu (Rīga, Jūrmala)

1000 €Nepieciešams, ja pērk gatavu projektu. Cenā nav iekļauts tulkojums valsts valodā.
 6

Gatava projekta sasaistīšana ar saskaņošanu (Rīgas rajons)

400 €
 7

Būvdarbu organizēšanas projekta izstrāde

no 300 €

Ja šis projekts ir galvenā projekta sastāvdaļa, tad tas iekļaujas tā cenā.

 8

Gāzes pieslēguma projekta izstrāde *

no 400 €Obligāti nepieciešams, ja mājā būs gāze.
 9

Centrālā ūdensvada pieslēguma projekta izstrāde *

no 200 €Ja šāda projekta nepieciešamību nosaka būvatļauja.
 10

Elektrības pieslēguma projekta izstrāde *

no 300 €Projekta nepieciešamība jāprecizē Sadales tīkls.
 11

Inženierģeoloģiskā izpēte *

no 300 €Rīgā nepieciešams obligāti, pārējos reģionos pēc pasūtītāja vēlmes.
 12

Inženiertopogrāfiskā plāna izstrāde *

no 250 € 

Piezīmes:

1. Minētajiem izcenojumiem ir informatīvs raksturs, tie var mainīties atkarībā no projektēšanas darbu sarežģītības. 

2. Darbus, kas atzīmēti ar zvaigznīti (*),veic saskaņoti ar atbildīgajām institūcijām un pēc nepieciešamības iekļauj pamatprojektā.

3. Izcenojumā nav iekļauti izdevumi, kas nav tieši saistīti ar projektēšanu.