Projekts 21.2. Bāzes māja ar sānu erkeri

Bāzes māja ar sānu erkeri, fasāde 1

Bāzes māja ar sānu erkeri, fasāde 2

Stāvu plāni

Bāzes māja ar sānu erkeri, 1. stāva plāns

Bāzes māja ar sānu erkeri, 2. stāva plāns