Projekts 21.3. Māja ar sānu erkeri un balkonu

Māja ar sānu erkeri un balkonu, fasāde 1

Māja ar sānu erkeri un balkonu, fasāde 2


Stāvu plāni

Māja ar sānu erkeri un balkonu, 1. stāva plāns

Māja ar sānu erkeri un balkonu, 2. stāva plāns