Projekts 21.4. Māja ar sānu erkeri divos stāvos

Māja ar sānu erkeri divos stāvos, fasāde 1

Māja ar sānu erkeri divos stāvos, fasāde 2


Stāvu plāni

Māja ar sānu erkeri divos stāvos, 1. stāva plāns

Māja ar sānu erkeri divos stāvos, 2. stāva plāns