Projekts 21.7. Bāzes māja ar lodžiju

Bāzes māja ar lodžiju, fasāde 1
Bāzes māja ar lodžiju, fasāde 2

Stāvu plāni

Bāzes māja ar lodžiju, 1. stāva plāns

Bāzes māja ar lodžiju, 2. stāva plāns