Pamati

Mazstāvu ēkai būvniecībā tiek izmantoti šādi pamatu veidi:

  • lentveida

  • stabveida

  • pāļu

  • plātņveida

Stabveida pamatus parasti izmanto nelielam vieglam būvju tipam (vasaras koka mājiņām un šķūnīšiem), bet pāļu pamatus un monolītās plātnes tad, ja pamatu nestspēja ir nepietiekama un lentveida pamatu izmantošana nav iespējama. Tomēr parasti mazstāvu dzīvojamām mājām lietderīgāk izmantot lentveida pamatus.

Kā noprotams no nosaukuma, lentveida pamati veidoti kā lenta, kas izbūvēta zem visām ārējām un iekšējām nesošajām sienām. Pamatu ielikšanas dziļumu un platumu nosaka pēc grunts raksturojuma un sastāva, kā arī gruntsūdeņu līmeņa. Tos var būvēt dažādos veidos un no dažādiem materiāliem, taču pašlaik galvenokārt izmanto divu veidu tehnoloģijas un atbilstoši tam lentveida pamatus iedala divās grupās:

1. Monolītie, no smagbetona (ar dažādu pakāpju stiegrošanu).

2. Kombinētie, no pamatblokiem.

Pēc tehniskajiem rādītājiem monolītie pamati ir labāki par kombinētajiem. Tiesa, kombinētajiem var būt priekšrocības izmaksu un būvēšanas ātruma ziņā, taču to noteikt var tikai pēc konkrētā projekta izskatīšanas un grunts stāvokļa izvērtēšanas.

Zīm 1. Lentveida pamati

Lentveida pamati

Zīm 2. Stabveida pamati

Stabveida pamati

Zīm 3. Plātņveida pamati

Plātņveida pamati