Starpstāvu pārsegums

 Ir daudz un dažādu pārsegumu veidu, bet reāli izmantojami individuālo māju būvniecībā ir tikai trīs:

  • koka pārseguma sijas

  • kombinētās dzelzsbetona pārseguma plātnes (220 mm biezas)

  • monolītās dzelzsbetona pārseguma plātnes

Lētākais un vienkāršākais, kura montāžā nav jāizmanto smagā tehnika, ir koka pārsegums. Galvenais tā trūkums – pārseguma līganums. Protams, ja otrajā stāvā atradīsies tikai guļamistabas un neviens tur neskraidīs un nelēkās, šis trūkums netraucēs. Tomēr, ja Jūs vēlaties otrajā stāvā ierīkot, piemēram, sporta zāli, tad Jums būs jāsamierinās ar šķindošiem traukiem un lēkājošiem krēsliem sporta nodarbību laikā. Šis trūkums nepiemīt vai, precīzāk, gandrīz nepiemīt gan kombinētajam, gan monolītajam dzelzsbetona pārsegumam. Izvēli starp šiem pārseguma veidiem nosaka plānojuma sarežģītība un laiduma izmēri. Ja attālums starp nesošajām sienām nepārsniedz 6,5 metrus un to savstarpējais izvietojums nav sarežģīta, lētāk un vienkāršāk ir izmantot kombinētās plātnes. Ja laidumu izmēri ir lieli, nesošo sienu izvietojums sarežģīts, ir daudz neregulāru posmu, plānoti vairāki dūmvadi, pārsegumā bez kāpnēm ir arī citas ailes, ieteicams labāk izmantot monolīto pārsegumu. Turklāt, pārsniedzot 6,5 metru attālumu, tam parasti vieglāk ir izmantot papildu stiprinošos elementus. Dzelzsbetonam salīdzinājumā ar koku ir arī citas priekšrocības. Tā ir ugunsdrošība un galvenā koka ienaidnieka – trupes – trūkums. Iespējams, runāt par šo divu faktoru bīstamību nav nepieciešams, jo eksistē pietiekami efektīvas metodes aizsardzībai gan pret vienu, gan otru, taču, ja Jums ir grūti izšķirties, kuru pārseguma veidu izmantot, šis aspekts varētu palīdzēt pieņemt lēmumu par labu dzelzsbetona izmantošanai.

Zīm. 1,2. Koka siju pārsegums

Zīm. 1. Koka siju pārsegums

Zīm. 2. Koka siju pārsegums

Zīm. 3,4. Kombinētās dzelzsbetona pārseguma plātnes

Zīm. 3. Kombinētās dzelzsbetona pārseguma plātnes

Zīm. 4. Kombinētās dzelzsbetona pārseguma plātnes

Zīm. 5,6. Monolītās dzelzsbetona pārseguma plātnes

Zīm. 5. Monolītās dzelzsbetona pārseguma plātnes

Zīm. 6. Monolītās dzelzsbetona pārseguma plātnes