Būvniecības procesa vispārējā shēma

ĒKU IEDALĪJUMS GRUPĀS

BŪVNIECĪBA 1. GRUPĀS ĒKĀS

BŪVNIECĪBA 2. UN 3. GRUPĀS ĒKĀS

Piezīmes: individuālu mājām skatīt shēmu "BŪVNIECĪBA 2. UN 3. GRUPĀS ĒKĀS".

SIA "Būvekoms"
(+371) 29215784, (+371) 29424973
buvekoms@gmail.com  

Copyright © 2014 "Buvekoms" SIA. All Rights Reserved.                

 .