Būvniecības procesa vispārējā shēma

ĒKU IEDALĪJUMS GRUPĀS

BŪVNIECĪBA 1. GRUPĀS ĒKĀS

BŪVNIECĪBA 2. UN 3. GRUPĀS ĒKĀS

Piezīmes: individuālu mājām skatīt shēmu "BŪVNIECĪBA 2. UN 3. GRUPĀS ĒKĀS".